[./index.html]
[./about_us.html]
[./ourhorses.html]
[http://nasheetaarabians.blogspot.com/]
[./contact.html]
[./links.html]
[./our_horses.html]
[mailto:nasheeta@equitationmagazine.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Algemene voorwaarden
.com
Nasheeta
NASHEETA ARABIANS
1. De eigenaar van de paarden is woonachtig aan de Stevenzandsestraat 25 te Tilburg en telefonisch bereikbaar onder nummer 013 5446322 en per email via nasheeta@equitationmagazine.nl

2. Ik verzorg de volgende activiteiten:
A) Workshop Tai Chi en Paardrijden B) Individuele buitenritten met gids C) Pony(rij)les voor kinderen; U rijdt daarbij steeds op mijn eigen paarden.

3. Voor deze activiteiten hanteer ik per 1 juli 2009 de volgende tarieven: A) 95 euro voor een workshop van drie uur B) 30 euro per uur C) 15 euro per half uur

4. Ik ben geen gediplomeerde instructrice. Ik begeleid ruiters op basis van ruim vijfentwintig jaar ervaring in het rijden en trainen van paarden en tien jaar ervaring als wedstrijdamazone in endurance wedstrijden. Als particulier begeleid ik al jarenlang ruiters (van jong tot oud) tijdens rijlessen en buitenritten. Daarnaast is mijn specialisme Tai Chi. Ik train zelf Tai Chi bij sportschool CNGO te Tilburg.

5. Mijn paarden zijn ervaren in het maken van buitenritten en goed opgeleid, maar een dier blijft qua gedrag altijd onvoorspelbaar. Tijdens mijn workshops en buitenritten zijn auto’s, overig (landbouw)verkeer en loslopende honden helaas op geen enkele manier te vermijden.

6. Deelname aan buitenritten en workshops met mijn paarden is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor alle overige activiteiten rondom mijn paarden (denk aan borstelen, opzadelen). Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade bij uzelf en/of derden, tenzij aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door mijn handelingen, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die ik in het kader van de uitvoering van mijn activiteiten dien te betrachten. In dat geval is mijn aansprakelijkheid voor schade altijd beperkt tot het bedrag waarvoor ik me voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Ik ben in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan mijnaanwijzingen in dat kader 1.

7. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden bij mij worden ingediend binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

8. U (en uw kind) dient toereikend WA verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is, verzoek ik met klem dit aan mij te melden. U kunt dan helaas niet deelnemen aan door mij georganiseerde activiteiten.

9. Tijdens door mij georganiseerde activiteiten is het dragen van een goedgekeurde helm of cap verplicht. Bij minderjarige kinderen is het ter beoordeling en verantwoording van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) of het kind een (goedgekeurde) bodyprotector draagt of niet 2.

Bovenal wens ik u een fijne ervaring toe en graag tot ziens.

Brigitte Kilian

_______________________________

1. De redenen hiervoor zijn als volgt: A). De eigenaar van een dier heeft een wettelijke risicoaansprakelijkheid. Het uitsluiten van deze aansprakelijkheid staat in het burgerlijke wetboek op de zogenaamde “grijze lijst” van algemene voorwaarden. Dit heeft als gevolg dat de rechtsgeldigheid van de hier bedoelde uitsluiting in geval van schade zal worden beoordeeld door de rechter. B). Het gedrag van dieren is onvoorspelbaar en het is voor mij niet mogelijk om u en/of uw kind voortdurend in de gaten te houden wanneer u met mijn paarden bezig bent. C).Ook heb ik geen enkele controle over eventuele schrikreacties en andere bewegingen van het paard waar u of uw kind op dat moment mee rijdt of bezig bent. D). Mijn particuliere WA verzekering vergoedt geen schade ontstaan uit bedrijfsmatige activiteiten met mijn paarden. Via FNV sport heb ik slechts een beperkte, aanvullende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daartegenover staat dat de meeste sporters/recreanten wel een particuliere WA verzekering en ziektekostenverzekering hebben die eventuele schade bij henzelf en derden veroorzaakt tijdens het deelnemen aan een sport kan vergoeden.

2. Paardrijden is een prachtige sport en een sportieve hobby om volop van te genieten. Een val van een paard kan echter ernstig letsel veroorzaken. Wat onderzoekscijfers: in de paardensport ontstaan ongeveer 75.000 letsels per jaar. Zo’n 10.000 slachtoffers moeten zich jaarlijks laten behandelen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de paardensport. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard. Ruim 450 ruiters lopen hersen- of schedelletsel op. De meeste droegen geen veiligheidshoofddeksel. Als ruiter kun je zelf de volgende veiligheidsmaatregelen nemen. Draag altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht tijdens mijn lessen, workshops en buitenritten. Draag geschikte kleding Het dragen van geschikte kleding kan bijdragen aan de veiligheid. Draag altijd: (rij)achoeisel die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag schoeisel met gladde, doorlopende zolen en een hak (eventueel gecombineerd met chaps) en let op een goede pasvorm; kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek. Een goede oplossing voor de zichtbaarheid van ruiter en paard, gedurende nacht en avond, is een reflecterend hesje te dragen. Ook voor het paard en voor paardenwagens bestaan reflecterende dekjes en materialen. Verdiep je in de aard van het paard Het paard is van oorsprong een kuddedier wat betekent dat het gewend is in die kudde duidelijk leiderschap te accepteren. Voor ruiters is dat een belangrijk gegeven. Het paard stelt duidelijke leiding op prijs en houdt niet van een aanpak vol tegenstrijdigheden. Het weet daar geen raad mee en gaat zich dan onvoorspelbaar gedragen. Naast kuddedier is het paard ook een vluchtdier. Als het schrikt is de eerste reactie op de vlucht slaan. Een ruiter met aandacht voor het paard zal vaak een schrikreactie zien aankomen; bepaalde geluiden, geuren of voorwerpen waarvan het paard kan schrikken. Hij kan er dan op inspelen door het dier gerust te stellen of een veiliger plek op te zoeken.

  
Algemene voorwaarden Stal Nasheeta
+